Condoleren


Yvonne Vanderleijden

Dankbaar om haar leven
bedroefd om haar heengaan.

Mevrouw Yvonne Vanderleijden
echtgenote van wijlen Joseph Smolders †1988

Geboren te Veulen op 28 juli 1928 en thuis
omringd door haar familie zachtjes van ons heengegaan te Heers  
op 5 februari 2021.  

Zij zal altijd een plekje hebben in de harten van:
Frans en Christine Smolders-Lismont,
           Lieve en Luc, Bram, Lien en Lore
           Tim en Ester, Stef, Tibe en Lena
           Jan en Grietje, Wout en Daan
           Leentje en Joris, Kato en Nora
Marcel en Maryse Smolders-Rochus,
           Ine en Andy, Sterre en Lune 
           Anne en Kenneth, Flor
Laurent en Jenny Schalenbourg-Smolders,
           Tom en Nathalie, Alexia
           Koen en Karolien, Fee en Finn
Stephan en Maryse Thijs-Smolders,
           Martijn en Sofie
           Dries en Britt
           Sander
                             haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Verder delen in dit verdriet:
    Haar neven, nichten en verwanten.

De families: Smolders, Vanderleijden, Roosen en Frisson. 

Het liefst hadden we samen met u afscheid genomen van Yvonne,
maar omwille van deze uitzonderlijke tijden
zal het plaatshebben in intieme kring.

De uitvaartplechtigheid zal doorgaan in de Aula van
het Uitvaartcentrum Orye, Graaf Lodewijk Plein te Borgloon,
dinsdag 9 februari 2021,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op
het kerkhof van Heers.

Rouwadres: Arnold Degraeflaan 13, 3870 HeersBloemen bestellenOnline condoleren:

Uw naam:
Uw email:
Uw bericht: