Condoleren


George Kelley

wij danken je voor de tijd
dat jij bij ons was
voor je vriendschap, je goedheid
voor je vreugdevol aanwezig zijn
zo zullen wij je steeds gedenken
zo zal je altijd bij ons zijn
                                          bk 

George Kelley
echtgenoot van wijlen Sandy Kelley †2010
partner van Marie Jeanne Olislagers

Geboren te London 13 juni 1942 en thuis zachtjes van ons
heengegaan te Borgloon op 22 januari 2021.  

Dit melden u met diepe droefheid:

Marie Jeanne Olislagers,           zijn partner

Richard en Anita Kelley-Kelley en kinderen,
Linda en Douglas Lester-Rodmore en kinderen,
                                                                 zijn kinderen en kleinkinderen

Johan en Els Thoelen-Wijnants en Lara,
                                dochter, schoonzoon en kleindochter van Marie-Jeanne

De families Kelley en Olislagers.

Met dank aan zijn huisarts dr. L. Grommen.

Het liefst hadden we samen met u afscheid genomen van George,
maar omwille van deze uitzonderlijke tijden
zal het plaatshebben in intieme kring.

De uitvaartplechtigheid zal doorgaan in de Aula van
het Uitvaartcentrum Orye, Graaf Lodewijk Plein te Borgloon,
woensdag 27 januari 2021,
gevolgd door de inzetting in het columbarium op
de centrale begraafplaats te Borgloon. 

Rouwadres: Lambertusstraat 113, 3840 BorgloonBloemen bestellenOnline condoleren:

Uw naam:
Uw email:
Uw bericht: