Condoleren


Willy DELBAERE

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.

"Zolang de Heer mij adem wil verlenen, zeg ik en zing
dat Vlaanderen het ene en enige land is dat mijn land kan zijn.”   
                                                           Anton Van Wilderode

De heer Willy DELBAERE
echtgenoot van mevrouw Paula DERÉ

Gepensioneerd 1ste Hoofdwachter NMBS
Permanent Diaken bisdom Hasselt

Geboren te Brussel op 2 maart 1924 en thuis, zacht in de Heer ontslapen
te Borgloon op 3 oktober 2017 vreugdevol om de hoop der verrijzenis,
gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u met diepe droefheid:

Paula DELBAERE-DERÉ,       zijn echtgenote

Jos en Rita VRANCKEN-DELBAERE,
     Jonathan VRANCKEN
     David VRANCKEN
     Raf en An TIMMERMANS-VRANCKEN, Juno en Rhea
Etienne en Godelieve PUT-DELBAERE en familie
Bruno en Edith DELBAERE-HENCKAERTS,
     Maarten en Anouk DELBAERE-VROONEN
     Davy en Indra VERMEERSCH-DELBAERE, Ell en Its
Stephan en Carine DELBAERE-PORTERS,
     Bram DELBAERE
     Lena DELBAERE †
     Robbe DELBAERE
     Lennert DELBAERE en Laura LANCEL
Dirk, Rita † en Ann DERÉ-PUNIE-ALBERT,
     Glenn en Gwendolyn DERÉ-PUT
     Robin DERÉ
     Nick DERÉ          zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Albin † en Irmgard † DERÉ-LEMPKE,
Patrick en Suzy DERÉ-BUYCK, Liam en Kieran
Jozef en Elise FOSSOUL-PICARD en familie,
Jozef en Martine † WERELDS-DESTEGHE en familie,
Lambert † en Jeannette PICARD-NEYENS en familie,

Monseigneur Patrick Hoogmartens, Bisschop van Hasselt,
E.H. Deken Marcel Rouffa en priesters van het dekenaat Borgloon,
De diakengemeenschap van Limburg

Met dank aan zijn huisarts dr. R. Ramaekers,
Thuisverpleegsters Josiane, Marijke en Annick.

De families DELBAERE, DERÉ, MASSONET en JAMART.

Wij nodigen u langs deze weg uit om samen met ons gelovig en dankbaar
afscheid te nemen tijdens de Afscheidsliturgie in
de Collegiale Sint-Odulphuskerk van Borgloon op
ZATERDAG 7 OKTOBER 2017 om 13.30 uur.

Samenkomst aan de kerk vanaf 13 uur.

Gebedswake in de voornoemde kerk, op vrijdag 6 oktober om 19 uur.

U kunt Willy een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Orye,
Wellenstraat 27, Borgloon,
Vrijdag 6 oktober na de gebedswake in aanwezigheid van de familie.

Een gedachtenisviering voor Willy, namens de parochiegemeenschap,
zal gehouden worden in voornoemde kerk op zondag 22 oktober om 10.30 uur.

Rouwadres:  Nieuwland 3, 3840 Borgloon

GEEN BLOEMEN NOCH KRANSEN


Online condoleren:

Uw naam:
Uw email:
Uw bericht:
Verificatie: Hoeveel is 2 + 3?