Condoleren


Paula DERÉ

Bedankt voor wie je voor ons was
jij gaf ons leven veel meer zin
van jou blijft deze wens ons bij:
wees blij, heb lief, bemin...bemin

Mevrouw Paula DERÉ
“Mammie”
echtgenote van wijlen de heer Willy DELBAERE

Geboren te Elsene op 15 februari 1929 en thuis, zacht in de Heer ontslapen
te Borgloon op 4 september 2018, vreugdevol om de hoop der verrijzenis,
gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u met diepe droefheid:
Jos en Rita VRANCKEN-DELBAERE,
      Jonathan VRANCKEN
      David VRANCKEN
      Raf en An TIMMERMANS-VRANCKEN, Juno en Rhea
Etienne en Godelieve PUT-DELBAERE en kinderen,
Bruno en Edith DELBAERE-HENCKAERTS,
      Maarten en Anouk DELBAERE-VROONEN
      Davy en Indra VERMEERSCH-DELBAERE, Ell en Its
Stephan en Carine DELBAERE-PORTERS,
      Bram DELBAERE
      Lena DELBAERE †
      Robbe DELBAERE
      Lennert DELBAERE en Laura LANCEL
Dirk, Rita † en Ann DERÉ-PUNIE-ALBERT,
      Glenn en Gwendolyn DERÉ-PUT
      Robin DERÉ
      Nick DERÉ         haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Albin † en Irmgard † DERÉ-LEMPKE,
      Patrick en Suzy DERÉ-BUYCK, Liam en Kieran
Jozef en Elise FOSSOUL-PICARD en familie,
Jozef en Martine † WERELDS-DESTEGHE en familie,
Lambert † en Jeannette PICARD-NEYENS en familie,
                       haar broer, schoonzus, neven en nichten

Harry Dessart       haar trouwe buurman

Femke en Tanja

Met dank aan haar huisarts Leen Deweerdt
Thuisverpleegsters Josiane, Marijke en Annick.

De families DELBAERE, DERÉ, JAMART en MASSONET.

Wij nodigen u langs deze weg uit om samen met ons gelovig en dankbaar
afscheid te nemen tijdens de Afscheidsliturgie in
de Sint-Lambertuskerk te Hendrieken-Voort op
ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018 om 14 uur.

Samenkomst aan de kerk vanaf 13.30 uur.

Gebedswake in de voornoemde kerk op vrijdag 7 september om 20 uur.

U kunt Paula een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Orye,
Wellenstraat 27, Borgloon,
vrijdag 7 september na de gebedswake in aanwezigheid van haar familie.

Een gedachtenisviering voor Paula, namens de parochiegemeenschap,
zal gehouden worden in Gasthuiskerk te Borgloon op zondag 30 september 2018
om 9.30 uur.

Rouwadres:  Nieuwland 3, 3840 Borgloon


Online condoleren:

Uw naam:
Uw email:
Uw bericht:
Verificatie: Hoeveel is 2 + 3?