Condoleren


José LOVERIX

Ik verlaat hen die ik liefheb
voor hen die ik liefhad

De heer José LOVERIX
echtgenoot van mevrouw Ritta JONGEN

Geboren te Eben-Emael op 14 mei 1946 en overleden in
Résidence Les Peupliers te Hermalle-sous-Argenteau
op 2 september 2018. 

Dit melden u met diepe droefheid:

Ritta LOVERIX-JONGEN,         zijn echtgenote

Peter en Danielle HOUBEN-LOVERIX,
        Iliana
        Siebe                     zijn kinderen en kleinkinderen

Verder delen in dit verdriet:
Zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Met dank aan het personeel van Résidence Les Peupliers.

De families LOVERIX, JONGEN, DUPUIS en REGGERS.

Volgens de uitdrukkelijke wens van José zal de crematie
en de uitstrooiing in intieme kring plaatshebben
op de begraafplaats te Eben-Emael.

U kunt José een laatste groet brengen in het
Uitvaartcentrum Orye, Wellenstraat 27, Borgloon,
maandag en dinsdag van 16 tot 19 uur,
en woensdag 5 september van 18.30 tot 19 uur
in aanwezigheid van zijn familie.

Rouwadressen:
Rue Haute 107, 4690 Eben-Emael
Bekstraat 13, 3870 Gutschoven

Je laisse ceux que j’aime
pour ceux que j’aimais

Monsieur José LOVERIX
epoux de madame Ritta JONGEN

Né à Eben-Emael le 14 mai 1946 et décédé dans
la Résidence Les Peupliers à Hermalle-sous-Argenteau
le 2 septembre 2018.

Vous en font part avec tristesse:

Ritta LOVERIX-JONGEN,               son epouse

Peter en Danielle HOUBEN-LOVERIX,
     Iliana
     Siebe                        ses enfants en petits-enfants

Son frère, sa soeur, ses beaux-frères, belles-soeurs, cousins et cousines

Merci au personnel de la Résidence Les Peupliers.

Les familles LOVERIX, JONGEN, DUPUIS et REGGERS.

Selon le souhait de José, la crémation et la diffusion
aura lieu dansun cercle intime au cimetière d’Eben-Emael.

Vous pouvez apporter à José un salut final
Uitvaartcentrum Orye, Wellenstraat 27, Borgloon,
Lundi et mardi de 16 à 19 heures,
et mercredi 5 septembre de 18h30 à 19h00
en présence de sa famille.

Adresses de deuil:
Rue Haute 107, 4690 Eben-Emael
Bekstraat 13, 3870 Gutschoven


Online condoleren:

Uw naam:
Uw email:
Uw bericht:
Verificatie: Hoeveel is 2 + 3?