In het midden van het veld
zingt een leeuwerik 
van alles onthecht
                     Matsuo Basho

In liefde en dankbaarheid nemen we afscheid van

De heer Guy DECKERS
echtgenoot van mevrouw Hilda COENEN

Bestuurder en gewezen voorzitter gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij Tongershuis/Woonzo
Bestuurder vzw De Bambi’s (kinderopvang)
Gewezen kabinetsadviseur/opdrachthouder bij de federale minister
van Landbouw en KMO’s
Gewezen sociaal onderzoeker bij het Limburgs Instituut voor
Samenlevingsopbouw en gewezen docent Welzijnswerk
Bestuurder Woonzorgcentra Zusters Augustinessen
Ere-voorzitter OCMW en gewezen gemeenteraadslid
stad Borgloon
Medestichter van: Tele-Onthaal Limburg;
Provinciaal Vertrouwenscentrum Kindermishandeling;
Centra Algemeen Welzijnswerk, Gewestelijke dienst Onthaalouders, Limburgse
Woonzorgcentra; Limburgs Platform van instellingen in Bijzondere Jeugdzorg.
Initiatiefnemer woonzorg voor mindervaliden
Ter Heide Hoepertingen
Gewezen oprichter/voorzitter Vormingscentrum OCMW’s 
Gewezen voorzitter
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
Gewezen Bisschoppelijk vertegenwoordiger Limburg/Coördinator
Broederlijk Delen
en Welzijnszorg en Pauselijke Communie Rechtvaardigheid en Vrede;

Geboren te Sint-Truiden op 12 september 1943.
Papa is na een lange en moedige strijd zachtjes ingeslapen in het bijzijn van zijn geliefden
op zondag 21 mei 2017 in het Jessa Ziekenhuis campus
Salvator te Hasselt.

Dit melden u met diepe droefheid:

Hilda DECKERS-COENEN,                      zijn echtgenote

Geert en Griet DECKERS-CLAES
       Stien en Wout
Roel DECKERS,
       Thomas en Louis
Ronald en Sigrid JANS-DECKERS
       Anton en Stan             zijn kinderen en kleinkinderen

Verder delen in dit verdriet:
Louis † en Josette DECKERS-WAUTERS en familie,
Paul en Jeanine DECKERS-VAN VARENBERGH en familie,
Marcel en Marie-Rose MACHIELS-DECKERS en familie,
Lutgart COENEN,
Martine COENEN en familie,
Leo en Monik BELLEFROID-COENEN en familie,
Pol en Alberte EERDEKENS-COENEN en familie,
        zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en verwanten

Met dank aan zijn huisarts dr. A. Coenen
en het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis.
Dr. D. Luyten, dr. V.M. Swinnen
en het verplegend personeel van het Jessa ziekenhuis Hasselt.

De families: DECKERS, COENEN, SWARTENBROEKX en WAGEMANS.      

Zaterdag 27 mei 2017 nemen we samen afscheid tijdens de Uitvaartliturgie
in de Collegiale Sint-Odulphus kerk te Borgloon om 10.30 uur, 
nadien wordt onze papa in intieme kring begraven op
het kerkhof te Groot-Loon. 

Samenkomst aan de kerk (Speelhof Borgloon) vanaf 10 uur.

Vrijdag 26 mei 2017 om 19 uur is er een gebedswake in voornoemde kerk, 
waarna er gelegenheid tot begroeting is in het Uitvaartcentrum Orye, 
Wellenstraat 27, Borgloon in aanwezigheid van de familie. 

Er is een gedachtenisviering voor Guy namens de parochiegemeenschap 
op zondag 4 juni 2017 om 10.30 uur. 


Rouwadres:  Tongersesteenweg 202, 3840 Borgloon - Groot-Loon

 

Online condoleren

   

Spam controle: ⇐ type hier orye in kleine letters / tapez ici orye en lettres minuscules