Dienstverlening

Wij verzorgen de hele uitvaart van begin tot einde

Lees meer..

Condoleren en rouwbrieven

Betuig online uw medeleven met de familie van de overledene of bekijk de rouwbrief

Condoleren

Bloemen bestellen

Kies en bestel online een bloemstuk voor de overledene

Bestellen

Eindelijk duidelijkheid en concrete maatregelen:

Naar aanleiding van de maatregelen die onze regering heeft genomen om de verspreiding van het virus in te dijken, werden ook de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector bijgesteld.

* Dit zijn de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector:
- Bloemenwinkels, showrooms en ontmoetingsplaatsen worden gesloten.
- Telewerk wordt de nieuwe norm. Als telewerk niet mogelijk is, moeten de regels van “social distancing” tussen de werknemers worden gerespecteerd.
- De formaliteiten dienen voornamelijk digitaal te worden geregeld teneinde de verplaatsingen te beperken.

* Afspraken maken en het regelen van uitvaarten:
- Met het oog op telewerk, zal het eerste contact met de familie uitsluitend telefonisch verlopen en het tweede contact indien nodig op afspraak.
- Vermits alle informatie telefonisch wordt doorgegeven, mag er alleen voor de keuze van de kist eventueel nog een afspraak worden gemaakt, tenzij u dat bijvoorbeeld via Skype kan regelen.
- Het aantal mensen dat ter plaatse komt om de uitvaart te regelen dient zich te beperken tot 2 personen. Alle contact met risicopersonen dient te worden vermeden.
- Ontvang de mensen bij voorkeur in een zaal dan in een klein kantoor.

* De bezoeken aan het uitvaartcentrum:
- Het brengen van een laatste groet in het uitvaartcentrum gebeurt enkel op afspraak gedurende maximum 1 uur en in intieme kring (naaste familie en belangrijkste personen).
- Maximum 5 bezoekers mogen zich tegelijkertijd in dezelfde ruimte bevinden, voor zover de regels van “social distancing” kunnen worden gerespecteerd.
- Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje.
- De stoelen dienen op voldoende afstand van elkaar te staan.
- Wij raden mensen boven de 70 jaar of met een zwakke gezondheid aan om zich niet te verplaatsen naar het uitvaartcentrum.
- De wijwaterkwast wordt verwijderd en de zegening van de overledene gebeurt met een knikje of een kruisteken.

* Koffietafel:
- Koffietafels, uitvaartrecepties en -banketten zijn verboden.

* Vertrek vanuit het uitvaartcentrum naar de plaats van de plechtigheid of de begraafplaats:
- Bij de ophaling van de overledene door de lijkwagen mogen maximum 20 personen aanwezig zijn (met inbegrip van het personeel van het uitvaartcentrum) en voor zover dat ter plaatse mogelijk is.
- De social distancing moet worden nageleefd.
- Vrienden en buren kunnen hun medeleven betuigen op de sociale media of op de website van de begrafenisonderneming.

* Uitvaartplechtigheid en aula:
- Omdat bijeenkomsten niet zijn toegestaan, dient de uitvaartplechtigheid te worden ingekort (maximum 45 minuten).
- Ze mag slechts worden bijgewoond door maximum 20 personen (met inbegrip van het personeel van het uitvaartcentrum).
- Dat aantal dient minder te zijn dan 20 als de regels inzake social distancing (1,5 m afstand) niet kunnen worden gerespecteerd.
- Er dient voldoende ruimte tussen de stoelen te worden voorzien met het oog op de social distancing.
- Een eerbetoon is nog altijd mogelijk op een later tijdstip na afloop van deze sanitaire crisis.

* Begraafplaats en/of overhandiging van de as:
- Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje.
- Geef de voorkeur aan een knikje of een kruisteken bij de laatste groet aan de overledene.
- Voorzie de nodige social distance tussen de mensen.

* Crematoria
- Uitzonderlijke maatregelen zullen worden genomen door de verschillende crematoria. We vragen u om deze strikt na te leven.
- De crematoria moeten voldoen aan de federale richtlijnen en alles in het werk stellen om het afscheid mogelijk te maken.

* Dienstvoertuigen
- Lijkwagens of voertuigen voor de overbrenging van de overledene hebben maximaal 2 personen aan boord.

We hopen dat deze crisis snel weer voorbij is en rekenen erop dat alle begrafenisondernemers de families op een waardige manier zullen begeleiden en hen, ondanks de omstandigheden, zullen helpen om het rouwproces zo sereen mogelijk te laten verlopen.

Groeten

David Orye


Voorstelling

Omdat de zorg van een overledene zeer belangrijk is


Ons bedrijf werd door Pierre Orye in 1958 opgestart in Horpmaal (Heers).
Zijn schrijnwerkerij - begrafenisonderneming was zijn levenswerk.

Door zijn vroege overlijden werd zijn zoon Georges Orye op jonge leeftijd (27) gedreven om de zaak van zijn vader verder te zetten.
In 1978 werd er in Borgloon een nieuw funerarium geopend.
Georges Orye samen met zijn echtgenote Jeannine Nijs werkten hard zodat deze zaak een volwaardige begrafenisonderneming werd.
Ook de hulp van familie en personeel is altijd een vaste waarde geweest.

Georges en Jeannine hebben 1 zoon David Orye.
Zijn interesse groeide en in 1997 studeerde hij af als begrafenisondernemer.
Omdat de zorg van een overledene zeer belangrijk is specialiseerde David zich in de opleiding Thanatopraxie.
Deze intensieve opleiding omvatte 2 jaar waarvan er 2 maanden praktische buitenlandse stages verplicht waren.
David ging hiervoor 1 maand naar Cannes ( Frankrijk) en 1 maand Calgary (Canada).
Hij studeerde in 2000 af als Belgisch Laureaat.
Vanaf toen werkt David mee als rechterhand van zijn vader.

In 2002 werd er beslist vernieuwing en uitbreiding te brengen om nog meer aan de hedendaagse noden te kunnen voldoen.
Zo werden er een nieuwbouw geplaatst waarin een vertrekruimte, een aula en koffiezaal werd ondergebracht.
In 2004 wonnen wij met de volledig vernieuwde zaak en de nodige inzet de International Funeral Award " Meest klantgerichte service verlening".
In 2006 stapte David zijn echtgenote Sofie Billen mee in de zaak die zo nog meer uitgroeit tot een echt familiebedrijf.
Ook werd er beslist, een eigen drukkerij op te starten om zo sneller tegemoet te komen aan de wensen van de getroffen families.